Sorted by theater Name

Name City State
66 Carthage MO
Azusa Foothill Azusa CA
Bel Air Edwardsville IL
Brazos Granbury TX
Chief Chickasha OK
Chief Quanah TX
Circle Waco TX
Holiday Springfield MO
Keno Kenosha WI
Kigalia Blanding UT
Mesa Vu Blanding UT
Midway Sweetwater TX
Mission 4 San Antonio TX
Parkway Maryville TN
Sandell Clarendon TX
Skyway Ephraim WI
TeePee Sapulpa OK
Tonto Winslow AZ
Trail Bowie TX
Weatherford Weatherford TX
Eastland TX
Jacksboro TX
Paris TX
Ranger TX
Sweetwater TX


Sorted by Location (state, city)

State City Name
AZ Winslow Tonto
CA Azusa Azusa Foothill
IL Edwardsville Bel Air
MO Carthage 66
MO Springfield Holiday
OK Chickasha Chief
OK Sapulpa Tee Pee
TN Maryville Parkway
TX Bowie Trail
TX Clarendon Sandell
TX Eastland
TX Granbury Brazos
TX Jacksboro
TX Paris
TX Quanah Chief
TX Ranger
TX San Antonio Mission 4
TX Sweetwater Midway
TX Sweetwater
TX Waco Circle
TX Weatherford Weatherford
UT Blanding Kigalia
UT Blanding Mesa Vu
WI Ephraim Skyway
WI Kenosha Keno